1393/02/10 | خبرها | چاپ دوم «مارک دو پلو»
کتاب «مارک دو پلو»، مجموعه‌ای از سفرنامه‌ها و عکس‌های منصور ضابطیان، طی مدت یک ماه به چاپ دوم رسید.

سفرنامه ها و عکس های منصور ضابطیان

1390/06/30 | کتاب فروشی| کتابفروشی نشر مثلث
کتاب، موسیقی و محصولات هنری را از کتابفروشی نشر مثلث تهیه کنید. تجریش، میدان قدس، خیابان دربند، کاشی 44 تلفن: 22709937

1393/06/18 | تازهای نشر| تغذیه درمانی در طب چینی
نویسنده : دکتر یورگ کاستنر | دکتر محمد طباطبایی، دکتر سوانا دانغیان | قیمت: 20000 تومان

1393/02/10 | تازهای نشر| مارک دو پلو
نویسنده : منصور ضابطیان | قیمت : 14000 تومان

1392/12/13 | محصولات دیگر| روزنگار دوسویه 1393 مثلث
روزنگار دوسویه 1393 - 2014 مثلث

1392/12/13 | محصولات دیگر| تقویم های جیبی 1393 مثلث
تقویم های جیبی سال 1393 مثلث، در 12 رنگ

1392/03/26 | در دست انتشار| مارک دو پلو
مجموعه‌ای از سفرنامه‌ها وعکس‌ها

1392/03/26 | در دست انتشار| تغذیه درمانی در طب چینی
یورگ کاستنر

| Share to ... |
GraphicDesigner | MasoudMorgan
© Mosallas 2011. All rights reserved. Created by : Hiberd.com